Ajakava

9:30–10:00 Osalejate registreerimine
Hommikukohv

10:00–10:15 Konverentsi avasõnad
Diana Beltadze, Statistikaamet

10:15–10:35 Statistika uued väljakutsed
Mart Mägi, Statistikaameti peadirektor

10:40–12:10I sessioon – AA 3.0 ja selle rakendamine ettevõtete halduskoormuse vähendamisel

10:40–10:55 Aruandlus kui taustatoiming või tüütu ja koormav käsitöö?
Marika Korka, Aruandlus 3.0 projektijuht, Maksu- ja tolliamet

11:00–11:15 Olulised muudatused palga- ja tööjõuandmete esitamisel
Silver Part, Statistikaamet

11:20–11:35 Mida andmed näitavad — peamised trendid Eesti palgaturul
Kai Maasoo, Statistikaamet

11:40–11:55 Asukohapõhise statistika võimalused
Ülle Valgma, Statistikaamet

12:00–12:10 Sessiooni kokkuvõte

12:10–13:15 Lõuna

13:15–15:05 II sessioon – Ametiala ja töökoha andmed töötamise registris

13:15–13:30 Ameti ja töökoha andmete vajadus ühiskonnas
Diana Beltadze, Statistikaamet

13:35–13:50 Ametinimede klassifikaator – kellele seda vaja on?
Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal

13:55–14:10 Tööjõuvajaduse prognoos
Yngve Rosenblad, SA Kutsekoda

14:15–14:30 Registriandmed KOVi töö planeerimisel
Priit Kärsna, Vigala vallavanem

14:35–14:50 Statistika ja unistuste aruandlus — teel sinnapoole (soovitusindeks ja mis 2018. aastal paremaks läheb)
Birgit Hansson ja Epp Karus, Statistikaamet

14:55–15:05 Sessiooni kokkuvõte