Statistikaamet liigub järjekindalt nullbürokraatia suunas

Statistikaamet

Projekti „Aruandlus 3.0“ raames vähendatakse ettevõtjate koormust andmete esitamisel. Statistikaametil on juba valmisolek palga ja tööjõu osas andmeid automaatselt vastu võtta, töö edasiste arendustega aga jätkub.

Statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke sõnul käib pidev arendustöö andmeesitajate koormuse vähendamiseks. „Peamine võimalus selleks on aruandlusandmete automaatne liikumine. See tähendab, et ettevõtted kasutavad oma infosüsteeme ja aruandluseks vajalikud andmed kogutakse ning edastatakse otse süsteemist vastavale asutusele. Saime juba mõnda aega tagasi valmis arendusega, mis võimaldab ettevõtjatelt palga ja tööjõu andmeid automatiseeritult vastu võtta ning esimesed andmed on ka saabunud. Töö järgmiste andmegruppide taksonoomia loomisega käib igapäevaselt. Soovime andmeesitajate elu lihtsamaks muuta ja ootame tarkvaraarendajaid sellesse protsessi panustama,“ kommenteeris Kukke.

„Aruandlus 3.0“ loob riigile vajalike andmete automaatse liikumise lahenduse, lähtudes minimaalsusest ja lihtsusest. Järgnevate aastate jooksul töötatakse välja majandusarvestusest edastatavate andmete taksonoomia ja võimaldatakse nende automaatne esitamine.

Järgmisel esmaspäeval, 17. veebruaril kell 09.00-12.00, toimub superministeeriumis statistikaameti ning maksu- ja tolliameti ühisprojekti AA 3.0 tarkvaraarendajatele suunatud infopäev, kus antakse ülevaate toimunust ning edasistest plaanidest:

  • kellele ja mis kasu AA 3.0 loob;
  • kuidas andmeid statistikaametile saata ja milline on X-tee roll selles;
  • XBRL GL standardi eelistest ja rahvusvahelisest mõõtest;
  • AA 3.0 seostest reaalaja majandusega ning RTE visioonist ja XBRL GL seostest.

Täpsem info ja registreerimine SIIT.

Statistikaameti uudised tarkvaraarendajatele saab tellida SIIT.

Statistikaamet liigub järjekindalt nullbürokraatia suunas