Statistikaamet otsib SHARE Eesti uuringu tegemiseks 35 küsitlejat

Statistikaamet

Statistikaamet kuulutas välja konkursi, et leida SHARE Eesti uuringu tegemiseks enda meeskonda 35 ajutist küsitlejat üle Eesti. SHARE on Euroopa küsitlusuuring, millega kogutakse teavet üle 50-aastaste inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta. Uuringu tulemuste põhjal hinnatakse, kuidas toimib riikide pensioni-, tervise- ja hoolekandepoliitika.

Küsitlejaks sobib inimene, kellele meeldib suhelda ja kes soovib lisa teenida. Küsitlejaid on vaja üle Eesti, kuid eriti on oodatud kandideerima Haapsalus, Valgamaal, Põlvamaal, Tallinnas ning Harjumaal Maardu ja Saku piirkonnas elavad inimesed. Küsitleja ülesanne on intervjueerida oma piirkonna inimesi nende kodus. Töö tegemiseks annab Statistikaamet sülearvuti ja katab tööga seotud sõidukulud. Olenevalt piirkonnast ja inimese enda võimalustest võib ühe küsitleja valimiisikute arv olla vahemikus 40‒140. Küsitleja töötasu sõltub otseselt tehtud intervjuude arvust. Tööga tuleb alustada juba oktoobri keskpaigast ja seda tuleb teha kuni 2020. aasta juuni lõpuni. Küsitlejaks saab kandideerida kuni 15.septembrini. Tööle kandideerijal peab olema autojuhiluba ja oma auto.

Tule tööle küsitlejaks

Mis on SHARE uuring?

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) on üleeuroopaline vanemaealist (üle 50-aastased) rahvastikku hõlmav pikem küsitlusuuring, mis keskendub individuaalsele vananemisprotsessile ja seda mõjutavatele teguritele. Teisalt aitab uuring seirata olemasolevaid poliitikameetmeid ja välja töötada uusi. Aastatel 2004–2018 on rohkem kui 20 Euroopa riigis korraldatud seitse SHARE uuringulainet. Uuring toimub igal teisel aastal. Eesti liitus 2011. aastal SHARE neljanda lainega. 2020. aastal toimuvat kaheksanda laine küsitlust korraldab Eestis Statistikaamet ja uuringut koordineerib Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja teiste instituutidega Tallina Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Küsitlust plaanitakse korraldada kuni aastani 2024.

SHARE uuringu valimi moodustavad juhuvalikuga uuringusse võetud inimesed. Igasse lainesse kaasatakse ka uusi inimesi, kes on vahepeal jõudnud vaadeldavasse vanuserühma. Uued valimisse võetud inimesed jäävad edaspidi igal teisel aastal oma elumuutuste kohta vastuseid andma.

SHARE uuringu kohta saab lisainfot aadressil www.share-project.org, SHARE Eesti kodulehelt www.share-estonia.ee ja Statistikaameti veebilehelt https://www.stat.ee/share.