Statistikaamet testib küsitluse ankeeti ja arendab infosüsteemi

Statistikaamet

Registrites puuduvate andmete küsimiseks korraldatav rahvaloenduse isiku-uuring on hetkel väljatöötamisel ja selleks vajalik küsimustiku ankeet testimisel. Tööd küsimustiku disainimiseks alustas statistikaamet juba märtsis, hetkel testitakse süsteemi ja eelkõige e-ankeedi tehnilisi võimalusi.

Statistikaamet testib küsitluse ankeeti ja arendab infosüsteemi
Foto: Shutterstock

Interneti teel vastamiseks luuakse infosüsteem, kuhu saab sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Ankeet soovitakse teha võimalikult lühike ja kasutajasõbralik ehk võimalusel kasutatakse valikvastustega küsimusi. Näiteks keeleoskuse küsimusele vastamisel saab valida ekraanil kuvatud loetelust Eestis enamlevinud keelte vahel ja tähistada kõik keeled, mida vastaja oskab. Kui isik ei leia loetelus keelt, mida ta oskab, siis saab ta selle valida otsinguga.

Samasugune põhimõte on väljatöötamisel ka religiooni küsimusele vastamisel. Eelkõige uuritakse vastajalt, kas ta peab omaks mõnda usku. Jaatava vastuse korral kuvatakse ekraanile Eestis enam levinud ehk eelmise loenduse käigus kõige sagedamini valitud religioonide loetelu.

Lisaks küsitakse kaks väga lühikest küsimust tervise kohta, millele internetis vastamine on samuti lahendatud valikvastustega. Inimeselt küsitakse, kas tal on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem. Seejärel kuvatakse valikvastustena, kas antud probleem on oluliselt piiranud tema igapäevategevusi, on piiranud, aga mitte oluliselt või ei ole piiranud.

Kui inimene on enda eest ära vastanud, siis saab ta täita ankeedi ka oma alaealiste laste eest. Süsteemis soovitakse luua võimalus, et nii emale kui ka isale kuvatakse info kõikide tema alaealiste laste kohta, kes on registrisse kantud. Seega saab inimene täita enda ja temaga samal aadressil elavate laste ankeedid.

Kuna küsimustikule hakatakse vastama ka silmast-silma kohtumistel, siis vajab statistikaamet uuringu läbiviimiseks ka oma töötajatele mõeldud infosüsteemi. Nimetatud süsteem peaks olema töökindel ja kiire ning selle testimise ja tehnilise teostuse katsed on juba töös.