Statistikaameti info seoses eriolukorraga ja sellest väljumisega

Eriolukord on küll lõppenud, aga panustame jätkuvalt, et jagada kiirstatistika kaudu kriisi võimalike mõjude kohta olulist infot ja aidata usaldusväärsete andmete abil teadmuspõhiseid otsuseid langetada.

Järgnevalt on toodud kehtivad muudatused statistikaameti töökorralduses.

Andmete kogumine

Peatasime isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused kuni septembrini. Jätkame andmete kogumist telefoniküsitluse või veebiküsimustike abil.

Peatasime SHARE, ajakasutuse ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringud, sest nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei saa kasutada.

Lisainfo

Andmete esitamine

Kuna andmeesitajatel võib puududa võimalus tähtaegselt andmeid esitada, siis peatasime 1. augustini sunniraha kohaldamise. Paneme omalt poolt andmeesitajatele siiski südamele, et just need andmed aitavad meil hinnata ka praeguse kriisi tegelikku mõju.

Küsimuste korral saab nõu küsida statistikaameti andmeesitaja klienditoest telefonil +372 625 9100 või e-posti teel klienditugi at stat dot ee.

NB! Palume kõigil korrastada enda andmed rahvastikuregistris, kuna vaid korrektne info aitab saada õige pildi Eesti olukorrast ja selle põhjal saame ka tulevikuplaane teha.

Lisainfo

Klienditeenindus

Meie kontorid on osaliselt avatud, kuni septembrini võimaldame oma hoonetes töötada kuni 50% kollektiivist ja toetame jätkuvalt ka kodukontoris töötamist. Tallinna kontoris töötab valvelaud ja teadlastel on võimalik nii meie Tallinna kui Tartu ruumides andmetega tööd teha.

Küsimustele vastame esimesel võimalusel virtuaalse assistendi Iti kaudu ja telefoni +372 625 9300 ning e-posti teel stat at stat dot ee.


Täiendav info

  • Eriolukorrast tingitud hüvitise ja töökoormuse märkimine palgaküsimustikus

Statistikaameti uuringus „Palk ja tööjõud“ osalejatel on eriolukorrast tingituna oluline märkida palgaküsimustikus korrektselt nii saadud töötasu hüvitis kui ka muutunud töökoormus.

LOE EDASI

Koroonaviirusest tingitud kriisiga kaasnevaid tagajärgi majandusele tervikuna on veel raske ennustada, aga kokku on hakatud rehkendama kahjude suurusjärke, mida mingi konkreetne valdkond võiks kogeda. Statistikaametis hindasime, mida tähendaks majanduse jaoks poolteist kuud välisturistideta, võttes eelduseks, et piirangud riigipiiril kehtivad 1. maini.

LOE EDASI

Ülemaailmse eriolukorra valguses võtsime vaatluse alla Eesti tööturu seisu enne kriisi. Kui palju on Eestis olnud vabu ametikohti ning kuivõrd on need viimase viie aasta jooksul muutunud? Heitsime pilgu peale ka suurematele tööandjatele ja hooajalistele muutustele.

LOE EDASI

  • Jagasime teavet selle kohta, kuidas veenduda telefoniküsitluse turvalisuses

Eriolukorra lõpuni on statistikaameti isiku-uuringutega seotud kodukülastused peatatud. Kui silmast silma kohtudes on kõige lihtsam viis küsitleja tuvastamiseks paluda näha kaasas olevat töötõendit, siis telefonikõne ajal sellest abi ei ole. Siiski on mitu lihtsat võimalust, kuidas kontrollida, et telefoniküsitleja on see, kes ta väidab end olevat.

LOE EDASI

Eriolukorra kohta leiab ametlikku infot:

#püsiterve!