Statistikaameti info seoses eriolukorraga

Eriolukord mõjutab ka statistikaametit, aga ei takista meil põhieesmärgi täitmist ehk statistika tegemist ja selleks andmete kogumist ning ka statistika tagasipeegeldamist kogu ühiskonnale.

Teeme omalt poolt kõik, et koguda ja jagada antud olukorras kriitilist infot nii kiiresti kui võimalik ja aidata usaldusväärsete andmete abil teadmuspõhiseid otsuseid langetada.

Järgnevalt oleme välja toonud peamised muudatused meie töökorralduses, mis kehtivad esialgu aprilli lõpuni.

Andmete kogumine

Jätkame andmete kogumist, aga oleme ajutiselt peatanud isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused. Andmeid kogume jätkuvalt telefoniküsitluse või veebiküsimustike abil.

Peatasime ka SHARE, ajakasutuse ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringute küsitlejate kodukülastused. Nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei kasutata.

Lisainfo

Andmete esitamine

Võtsime arvesse, et andmeesitajatel võib puududa võimalus tähtaegselt andmeid esitada ja peatasime eriolukorra lõpuni sunniraha kohaldamise. Paneme omalt poolt andmeesitajatele siiski südamele, et just need andmed aitavad meil hinnata ka praeguse kriisi tegelikku mõju.

Küsimuste korral saab nõu küsida statistikaameti andmeesitaja klienditoest telefonil +372 625 9100 või e-posti teel klienditugi at stat dot ee.

NB! Palume kõigil korrastada enda andmed rahvastikuregistris, kuna vaid korrektne info aitab saada õige pildi Eesti olukorrast ja selle põhjal saame ka tulevikuplaane teha.

Lisainfo

Klienditeenindus

Meie kontorid on suletud, kuna suunasime oma töötajad nii palju kui võimalik kodukontorisse. Tallinna kontoris töötab valvelaud ja lubame jätkuvalt teadlasi meie ruumidesse andmetega töötama.

Küsimustele vastame esimesel võimalusel virtuaalse assistendi Iti kaudu ja telefoni +372 625 9300 ning e-posti teel stat at stat dot ee.


Täiendav info

Koroonaviirusest tingitud kriisiga kaasnevaid tagajärgi majandusele tervikuna on veel raske ennustada, aga kokku on hakatud rehkendama kahjude suurusjärke, mida mingi konkreetne valdkond võiks kogeda. Statistikaametis hindasime, mida tähendaks majanduse jaoks poolteist kuud välisturistideta, võttes eelduseks, et piirangud riigipiiril kehtivad 1. maini.

LOE EDASI

Ülemaailmse eriolukorra valguses võtsime vaatluse alla Eesti tööturu seisu enne kriisi. Kui palju on Eestis olnud vabu ametikohti ning kuivõrd on need viimase viie aasta jooksul muutunud? Heitsime pilgu peale ka suurematele tööandjatele ja hooajalistele muutustele.

LOE EDASI

Eriolukorra kohta leiab ametlikku infot:

#püsikodus!