Statistikaameti info seoses eriolukorrast väljumisega

Eriolukord on küll lõppenud, aga panustame jätkuvalt, et jagada kiirstatistika kaudu kriisi võimalike mõjude kohta olulist infot ja aidata usaldusväärsete andmete abil teadmuspõhiseid otsuseid langetada.

Järgnevalt on toodud kehtivad muudatused statistikaameti töökorralduses.

Andmete kogumine

Peatasime isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused kuni septembrini. Jätkame andmete kogumist telefoniküsitluse või veebiküsimustike abil.

Peatasime SHARE, ajakasutuse ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringud, sest nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei saa kasutada.

Lisainfo

Andmete esitamine

Kuna andmeesitajatel võib puududa võimalus tähtaegselt andmeid esitada, siis peatasime 1. augustini sunniraha kohaldamise. Paneme omalt poolt andmeesitajatele siiski südamele, et just need andmed aitavad meil hinnata ka praeguse kriisi tegelikku mõju.

Küsimuste korral saab nõu küsida statistikaameti andmeesitaja klienditoest telefonil +372 625 9100 või e-posti teel klienditugi at stat dot ee.

NB! Palume kõigil korrastada enda andmed rahvastikuregistris, kuna vaid korrektne info aitab saada õige pildi Eesti olukorrast ja selle põhjal saame ka tulevikuplaane teha.

Lisainfo

Klienditeenindus

Meie kontorid on osaliselt avatud, kuni septembrini võimaldame oma hoonetes töötada kuni 50% kollektiivist ja toetame jätkuvalt ka kodukontoris töötamist. Tallinna kontoris töötab valvelaud ja teadlastel on võimalik nii meie Tallinna kui Tartu ruumides andmetega tööd teha.

Küsimustele vastame esimesel võimalusel virtuaalse assistendi Iti kaudu ja telefoni +372 625 9300 ning e-posti teel stat at stat dot ee.


Täiendav info

  • Eriolukorrast tingitud hüvitise ja töökoormuse märkimine palgaküsimustikus

Statistikaameti uuringus „Palk ja tööjõud“ osalejatel on eriolukorrast tingituna oluline märkida palgaküsimustikus korrektselt nii saadud töötasu hüvitis kui ka muutunud töökoormus.

LOE EDASI

  • Kuidas veenduda telefoniküsitluse turvalisuses

Eriolukorra lõpuni olid statistikaameti isiku-uuringutega seotud kodukülastused peatatud. Kui silmast silma kohtudes on kõige lihtsam viis küsitleja tuvastamiseks paluda näha kaasas olevat töötõendit, siis telefonikõne ajal sellest abi ei ole. Siiski on mitu lihtsat võimalust, kuidas kontrollida, et telefoniküsitleja on see, kes ta väidab end olevat.

LOE EDASI

  • Statistikablogist saab lugeda postitusi eriolukorra ja eriolukorrajärgse aja mõju kohta tööturule, kinnisvaraturule ning inimeste liikumisele.

LOE EDASI

#püsiterve!