Statistikaameti väliskaubanduse rakendus sai aastaseks! Vaata videot!

Statistikaamet

Eelmise aasta juunis tulime välja unikaalse rakendusega, mis esitleb värskeid väliskaubanduse andmeid atraktiivselt ja graafiliselt. Meie projektijuht Karl Annus räägib rakenduse sünnipäeva puhul järgnevas videos, millist infot on võimalik rakendusest leida:

Rakenduse esimese sünnipäeva puhul vaatasime, kui palju on rakendusel kasutajaid ja mida peamiselt uuritakse. Kokku on väliskaubanduse rakendust aastaga külastanud rohkem kui 15 000 inimest ligi 19 000 korral. Populaarseimad kuud olid selle aasta mai ja aprill, kuid paljud olid huvitatud ka 2019. aasta kokkuvõtvatest andmetest jaanuaris. Rakendus on kõige menukam 25–34aastaste vanusegrupis, kuid ka 35–44aastaste seas. Pisut enam oli külastajate seas naisi. Kõige enam uuriti andmeid selle kohta, mida Eestist eksporditakse, partnerriikidest tunti rohkem huvi Soome, Venemaa ja Saksamaa vastu.

Selle aasta esimeses kvartalis eksportisid Eesti ettevõtted kõige rohkem kaupu Soome (16,7%), Rootsi (11%), Lätti (9%) ja Saksamaale (6,35%). Peamised riigid, kust imporditi olid Soome (13,2%), Saksamaa (10,4%), Läti (9,74%), Leedu (9,27%) ja Venemaa (8,57%). See seletab ka suuremat kasutajate huvi just nende riikide vastu.

Saatjariigid

Kuidas kasutajad on rakenduse vastu võtnud, mida sellest arvavad ja mis soovitusi nad jagavad arendusteks saab lugeda meie kodulehelt.