Statistikanõukogu koosseis

Mart Mägi Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja
Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja
  Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Allan Puur Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor, rahvastikuekspert – tarbijate esindaja
Hede Sinisaar Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja, sotsiaalvaldkonna ekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Kätlin Mandel Keskkonnaministeeriumi juhtkonna nõunik, keskkonnaekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Ott Velsberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmeekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Sven Kirsipuu Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja, majandusekspert – tarbijate esindaja
Toomas Kevvai Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler, põllumajanduse ekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Urmas Kaarlep andmeesitajate ja tarbijate esindaja

Statistikanõukogu teine (2014-2018) koosseis 2018. aasta lõpu seisuga

Statistikanõukogu esimene (2011-2014) koosseis 2014. aasta lõpu seisuga