Statistikanõukogu koosseis

Mart Mägi Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja
Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja
Viljar Peep Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor – Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Tõnu Kollo Tartu Ülikooli matemaatilise statistika õppetooli professor – statistika ekspert, tarbijate esindaja
Allan Puur Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi juhtivteadur – rahvastiku ekspert, tarbijate esindaja
Hede Sinisaar Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja – sotsiaalvaldkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Kätlin Mandel Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja – keskkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Ilmar Lepik Vabariigi Presidendi majandusnõunik, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna nõunik – majanduse ekspert, tarbijate esindaja
Urmet Lee Riigikontrolöri nõunik – tarbijate esindaja
Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Hannes Pahapill Swedbank AS osakonnajuhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Toomas Kevvai Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler – põllumajanduse ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Sven Kirsipuu Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja - tarbijate esindaja

Statistikanõukogu esimene (2011-2014) koosseis 2014. aasta lõpu seisuga