Õigusaktid

Riikliku statistika seadus

Statistikanõukogu töökord

Statistikanõukogu moodustamine