Statistikatööd 2016

KoodNimetusLiik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö
KESKKOND
10001KeskkonnatrendidPõhistatistika
10101Keskkonnakaitsekulutuste arvepidaminePõhistatistika
10104Keskkonnamaksude arvepidaminePõhistatistika
10302VeekasutusPõhistatistika
10304MetsavaruPõhistatistika
10401JäätmekäitlusPõhistatistika
10406Õhuemissioonide arvepidaminePõhistatistika
10502Taimekaitsevahendite kasutaminePõhistatistika
10503Taimekaitsevahendite turulelaskminePõhistatistika
10601Materjalivoo arvepidaminePõhistatistika
MAJANDUS
20001Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajadPõhistatistika
20003Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (aasta)Põhistatistika
20004Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad (kvartal)Põhistatistika
20007Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)Põhistatistika
Ehitus
20102Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitisedPõhistatistika
20103EhitusmahuindeksidPõhistatistika
Energeetika
20205Energia tarbimine ja tootmine (kuu)Põhistatistika
20206Energia tarbimine ja tootmine (aasta)Põhistatistika
Ettevõtete majandusnäitajad
20300Ettevõtete majandusnäitajad (aasta)Põhistatistika
20312JaekaubandusettevõttedTsükliline statistika
20318Ettevõtete finantsnäitajadPõhistatistika
20319Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajadPõhistatistika
Hinnad
20401EhitushinnaindeksPõhistatistika
20403EkspordihinnaindeksPõhistatistika
20404ImpordihinnaindeksPõhistatistika
20405Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksPõhistatistika
20406Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksPõhistatistika
20407TarbijahinnaindeksPõhistatistika
20408Tööstustoodangu tootjahinnaindeksPõhistatistika
20409Elektrienergia ja maagaasi hindPõhistatistika
20411Ostujõu pariteetPõhistatistika
20412Eluaseme hinnaindeksPõhistatistika
20413Äriteenuste tootjahinnaindeksPõhistatistika
20415Põllumajandusmaa müügi- ja rendihindPõhistatistika
Infotehnoloogia ja side
20505Infotehnoloogia ettevõttesPõhistatistika
20506Infotehnoloogia leibkonnasPõhistatistika
20507SidevõrgudPõhistatistika
20508SideteenusedPõhistatistika
Kalandus
20701KalapüükPõhistatistika
20702KalakasvatusPõhistatistika
Kinnisvara
20801ElamumajandusPõhistatistika
20803KinnisvaratehingudPõhistatistika
Majandusüksused
20901Majandusüksuste statistilise registri haldamineRegister
20902Majandusüksuste statistikaPõhistatistika
20903Ettevõtluse demograafiaPõhistatistika
20904KontsernidPõhistatistika
Metsamajandus
21001MetsandusPõhistatistika
Palk ja tööjõukulu
21101TöötasuPõhistatistika
21102Töötasu struktuurTsükliline statistika
21103Tööandja kulutused töötajateleTsükliline statistika
21104Vabad ametikohad ja tööjõu liikuminePõhistatistika
21106TööjõukuluindeksPõhistatistika
21107Töötülid, streigid ja töösuludPõhistatistika
21108PalgalõhePõhistatistika
Põllumajandus
21203Loomakasvatus ja lihatootminePõhistatistika
21206Piim ja selle kasutamise arvepidaminePõhistatistika
21207Põllumajanduse majanduslik arvepidaminePõhistatistika
21208Põllumajanduse struktuuriuuringTsükliline statistika
21209Põllumajanduslike majapidamiste statistilise registri haldamineRegister
21213Põllumajandussaaduste arvepidaminePõhistatistika
21214TaimekasvatusPõhistatistika
Rahandus
21300Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta)Põhistatistika
21301Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal)Põhistatistika
21302Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu)Põhistatistika
21303Valitsemissektori rahandusPõhistatistika
21304PensionifondidPõhistatistika
21305Pensionide satelliitkontoStatistika arendus
21307Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal)Põhistatistika
21308Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta)Põhistatistika
Rahvamajanduse arvepidamine
21401Rahvamajanduse arvepidamine (aasta)Põhistatistika
21403Turismi satelliitkontoPõhistatistika
21405Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal)Põhistatistika
21406Regionaalne SKPPõhistatistika
21407SektorikontodPõhistatistika
21408Pakkumise ja kasutamise tabelidPõhistatistika
21410Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohtaPõhistatistika
Sisekaubandus
21601Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu)Põhistatistika
21603Kaubanduse mahuindeksidPõhistatistika
Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
21701Teadus- ja arendustegevusPõhistatistika
21702InnovatsioonTsükliline statistika
Transport
22003Kaubavedu maanteedelPõhistatistika
22015RaudteetransportPõhistatistika
22025LiiklusõnnetusedPõhistatistika
22026TransporditaristuPõhistatistika
22027Registreeritud liiklusvahendidPõhistatistika
22029Veondusettevõtete sõitjate ja kaubaveduPõhistatistika
22031VeetransportPõhistatistika
22032ÕhutransportPõhistatistika
Turism, majutus ja toitlustus
22101MajutustegevusPõhistatistika
22102Piiripunktides registreeritud piiriületusedPõhistatistika
22107Eesti elanike reisiminePõhistatistika
22109MajutuskohadPõhistatistika
Tööstus
22201Tööstustoodangu indeksPõhistatistika
22203TööstustootedPõhistatistika
Väliskaubandus
22303Kaupade väliskaubandusPõhistatistika
22304Teenuste väliskaubandusPõhistatistika
22305Intrastati lihtsustamineStatistika arendus
RAHVASTIK
30003Rahva ja eluruumide registripõhine loendusStatistika arendus
30009Rahvastiku ruutkaardi uuendamineStatistiline analüüs
Rahvastikunäitajad ja koosseis
30101RahvastikPõhistatistika
Rahvastikusündmused
30201Rahvastikusündmused. AbieludPõhistatistika
30202Rahvastikusündmused. AbielulahutusedPõhistatistika
30203Rahvastikusündmused. AbordidPõhistatistika
30204Rahvastikusündmused. RännePõhistatistika
30205Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjusedPõhistatistika
30206Rahvastikusündmused. SünnidPõhistatistika
SOTSIAALELU
40002SotsiaaltrendidStatistiline analüüs
40003SotsiaaluuringPõhistatistika
40009Sissetulek, vaesus ja materiaalne ilmajäetusPõhistatistika
40012Laste heaoluPõhistatistika
40020Sotsiaaluuringu moodul „Juurdepääs sotsiaalteenustele”Ebaregulaarne statistika
Leibkonnad
40202Turismi uuringPõhistatistika
40203Leibkonna eelarve uuringTsükliline statistika
40205ElamistingimusedPõhistatistika
Haridus
40304HuvialaharidusPõhistatistika
40305Täiskasvanute koolitus (ettevõtted)Tsükliline statistika
40308HariduskulutusedPõhistatistika
40309Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik)Tsükliline statistika
40310TasemeharidusPõhistatistika
Kultuur
40402FilmPõhistatistika
40407MuuseumPõhistatistika
40408MuusikaPõhistatistika
40409RahvakultuurPõhistatistika
40410RaamatukoguPõhistatistika
40411RinghäälingPõhistatistika
40412SportPõhistatistika
40414TeaterPõhistatistika
40415TrükitoodangPõhistatistika
40416Kultuuri tööhõive- ja kultuurisektori majandusnäitajadPõhistatistika
Sotsiaalne kaitse
40501SotsiaalteenusedPõhistatistika
40509SotsiaalkaitsekulutusedPõhistatistika
Tervis
40601Registreeritud tööõnnetusedPõhistatistika
40602Taastusraviteenust osutav majutusasutusPõhistatistika
40604TervishoidPõhistatistika
40606Püsiv töövõimetus ja puuePõhistatistika
40611Puudega inimeste lõimuminePõhistatistika
40612TervisPõhistatistika
Tööturg
40701Tööjõu-uuringPõhistatistika
40712Tööjõu-uuringu moodul „Noored tööturul“Ebaregulaarne statistika
40713Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“Ebaregulaarne statistika
40716Tööhõive põhinäitajadPõhistatistika
40717Tööga hõivatudPõhistatistika
40718TöötudPõhistatistika
40719Majanduslikult mitteaktiivne rahvastikPõhistatistika
40720Immigrantrahvastiku tööhõivePõhistatistika
Õigus ja turvalisus
40801ÕigussüsteemPõhistatistika
40802KuritegevusPõhistatistika
Tööelukvaliteet
40901Tööelu-uuringTsükliline statistika
Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus
41001Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatoridPõhistatistika
ERI VALDKONDADE STATISTIKA
50003Eesti statistika aastaraamatStatistiline analüüs
50004Eesti statistika kvartalikiriStatistiline analüüs
50005Eesti. Arve ja fakteStatistiline analüüs
50018Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonideleStatistiline analüüs
Regionaalne areng
50101Eesti piirkondlik arengPõhistatistika
50102Piirkondlik portaalStatistiline analüüs
50103Eesti piirkondlik arengStatistiline analüüs
50104LinnadTsükliline statistika
Säästev areng
50201Säästva arengu näitajadPõhistatistika