Eesti statistika kvartalikiri 2017

Statistikatöö nimetus

Eesti statistika kvartalikiri

Statistikatöö kood

50004

Eesmärk

Kvartalikirja kõige olulisem eesmärk on olla infokanal, mille kaudu saavad statistikatarbijad olla kursis Eesti ühiskonnas ja selle eri valdkondades aset leidvate protsessidega. Samuti on oluline kvartalikirja abil statistika vastu huvi tekitada ja statistilist kirjaoskust parandada. Seatud eesmärkide täitmisel on peamine roll riiklikul statistikal ja selle põhjal analüütilise tervikpildi loomisel. Statistikatööde puhul, mille on tellinud eri ministeeriumid ja riigiasutused, on kvartalikiri vahend ja kanal, mis võimaldab esitada tellijatele ja avalikkusele statistikatööde käigus saadud teavet ja andmete põhjal tehtud analüüsi, mis on enamiku statistikatööde lahutamatu osa.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Statistiline analüüs

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

Riigisisene tellimus

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Puuduvad

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019