Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele 2017

Statistikatöö nimetus

Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele

Statistikatöö kood

50018

Eesmärk

Rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, ÜRO, FAO, UNESCO jt), millega Eesti on ühinenud, vajavad riiklikku statistikat rahvusvaheliste võrdluste koostamiseks. Seetõttu saadetakse Statistikaametile regulaarselt küsimustikke eri valdkondi puudutava riikliku statistika saamiseks. Riikide võrdlus avaldatakse rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasides, interaktiivsetes rakendustes, väljaannetes, aruannetes jm. Statistikatöö koondab enda alla eri valdkondade statistikat sisaldavate küsimustike täitmise ja edastamise. Suur osa edastatavatest andmetest on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikatöö liik Põhistatistika – igal aastal koostatav statistika
Tsükliline statistika – regulaarne, kuid mitte igal aastal koostatav statistika
Ebaregulaarne statistika – ebaregulaarne, sh ühekordne statistika
Register – statistilise registri pidamine
Statistiline analüüs – statistikatöö, mille tulemus on analüütiline väljund
Statistika arendus – uue statistikatöö ettevalmistus, metoodika arendus jm arendustöö

Statistiline analüüs

Statistikatöö alus EL õigusakt – statistikatöö tegemise alus on ELi õigusakt; töö võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus – statistikatöö on sisendiks ELi õigusaktil põhinevale statistikatööle; võib sisaldada ka rahvusvahelist ja riigisisest tellimust
Rahvusvaheline tellimus – rahvusvahelise organisatsiooni tellimus, võib sisaldada ka riigisisest tellimust
Riigisisene tellimus – statistikatöö on vajalik ainult riigisisese tellimuse täitmiseks

Rahvusvaheline tellimus

Otsekohalduv õigusakt

Puudub

Rahvusvahelised organisatsioonid Organisatsioonid, kellele statistikatöö andmeid esitatakse

Puuduvad

Korduvus Aastad, millal seda tööd on tehtud või plaanitakse teha (põhistatistika korral avaldatakse statistikat igal aastal)

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023