Ettepanekud statistikatööde kohta

Järgmise viie aasta statistikatööde kavandamisel arvestatakse tarbijate ettepanekutega.

Laekunud ettepanekud