Strateegia

Statistikaametist kujuneb andmeteaduse kompetentsikeskus

Eesti andmehalduse juhtimise tegevuskava

Statistikaameti arengukava 2018–2022

Statistikaameti strateegia 2016–2021

Statistikaameti strateegia 2015–2020

Statistikaameti arengusuunad 2013–2018