Struktuuriüksuste põhimäärused

Andmeteenuse osakond

Andmetöötluse arendusosakond

Andmetöötluse ja registrite osakond

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Finantsosakond

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Personali- ja tugiteenuste osakond

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Statistika levi osakond

Äritehnoloogia osakond