Struktuuriüksuste põhimäärused

Andmehõive ja töötluse osakond

Andmetöötluse arendusosakond

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Finantsosakond

Küsitlusvõrgu osakond

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Personali- ja tugiteenuste osakond

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Statistika levi osakond

Äritehnoloogia osakond