Suhtelise vaesuse pressikonverents ajakirjanikele (18. detsember 2018)

Anet Müürsoo: Muutused leibkonna netosissetulekutes

Anu Õmblus: Leibkondade suhteline vaesus ja materiaalne ilmajäetus

Pressiteade