Surmade kiirstatistika

Esimene inimene Eestis sai koroonaviiruse diagnoosi 27. veebruaril. Kurva teate esimesest koroonaviirusesse haigestunu surmast saime 25. märtsil. Poolteist kuud pärast eriolukorra väljakuulutamist on mõistlik vaadata koroonaviiruse mõju surmastatistikale. Joonisel on välja toodud 2017. kuni 2020. aasta surmade statistika nädalate kaupa. Aastate 2017 ja 2018 andmed on lõplikud, 2019. ja 2020. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ja neid parandatakse ning täiendatakse. Joonisel on esitatud ka kümne aasta keskmine surmade arv nädalas. Surmajuhtude arv oleneb aastaajast: detsembris, jaanuaris, veebruaris ja märtsis on neid keskmisest rohkem, suvekuudel juunis, juulis, augustis ja septembris vähem. Keskmine joon koos varasemate aastate kõikumistega annab tausta, et hinnata praeguseid muutusi.