Taastuvatest allikatest elektri tootmine on aina olulisem

http://www.stat.ee/759618
Helle Truuts

Eesti elektrienergia kogutoodang on kaks aastat järjest suurenenud ja vähenenud on imporditud elektri osatähtsus. Taastuvate energiaallikate kasutamine on Eestis aasta-aastalt suurenenud nii elektrienergia tootmisel kui ka lõpptarbimises.