Täitmata teenistuskohad

Seisuga: 16.01.2019

StruktuuriüksusAmetikoha nimetus
Andmeteenuse osakondarendaja
Andmeteenuse osakondspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondspetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötleja
Andmetöötluse ja registrite osakondklienditoe konsultant
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondsuurkliendihaldur
Andmetöötluse ja registrite osakondsuurkliendihaldur
Andmetöötluse ja registrite osakondsuurkliendihaldur
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemandmetöötleja
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemandmetöötleja
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalinfoturbejuht
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakondanalüütik
Statistika levi osakondturundusjuht
Statistikaametprojektijuht
Äritehnoloogia osakonddigiteenuste juht
Äritehnoloogia osakondpeakasutaja