Täitmata teenistuskohad

Seisuga: 18.07.2019

StruktuuriüksusAmetikoha nimetus
Andmeteenuse osakondarendaja
Andmeteenuse osakondspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondmetoodik
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötleja
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötluse spetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötluse spetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondklienditoe konsultant
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemandmetöötleja
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemandmetöötleja
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Personali- ja tugiteenuste osakondreferent
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakondanalüütik
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakondanalüütik
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakondjuhtivanalüütik
Statistika levi osakondjuhtivspetsialist
Statistika levi osakondmeediasuhete juht
Statistika levi osakondspetsialist
peadirektori asetäitja strateegilise planeerimise ja rahvusvahelise koostöö alaljuhtivspetsialist
Äritehnoloogia osakonddigiteenuste juht
Äritehnoloogia osakondtestija
Äritehnoloogia osakondtootejuht