Ajakava

9.30–10.00Registreerimine ja tervituskohv

10.00–10.20Avasõnad – Mart Mägi (Statistikaameti peadirektor)

Tervitus – Raigo Uukkivi (Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler)

10.20–12.00I sessioon: Registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL) – Eesti suur võimalus (juhatab Diana Beltadze)

Paremad andmed – teadlikud otsused. Hinnang registrite andmekvaliteedile – Diana Beltadze (Statistikaamet)

Registripõhise ja tegeliku elukoha kattuvus – Helerin Äär (Statistikaamet)

Tegeliku ja registreeritud elukoha andmete korrastamine rahvastikuregistris – Enel Pungas (Siseministeerium)

Elukohaandmete õigsusest Kiili valla näitel – Aimur Liiva (Kiili vallavanem)

Aadressiandmete korrastamine KOVis – Mall Kivisalu (Maa-amet)

12.10–13.00buffet-lõuna

13.00–14.40II sessioon: Kuidas mõõta haldusreformi tulemusi? (juhatab Mihkel Servinski)

Kohalikud omavalitsused ja haldusreform – Andres Tarand

Kuidas mõõta haldusreformi tulemusi riigi tasandil? – Rivo Noorkõiv (Geomedia)

Kuidas mõõta haldusreformi tulemusi valla tasandil? – Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vallavanem)

Arutelu: Kuidas infopäeval osalejate arvates mõõta haldusreformi eesmärkide täitmist? (juhib Mihkel Servinski)

14.40–15.00Kohvipaus

15.00–16.10III sessioon: Elanike mobiilsus nõuab rahvastikustatistikalt uudset lähenemist (juhatab Kaja Sõstra)

Mis toimus KOVide rahvaarvuga möödunud aastal? – Alis Tammur (Statistikaamet)

Uudsed meetodid rahvaarvu arvutamisel – Kristi Lehto (Statistikaamet)

Rahvaarvu arvutamine: residentsuse indeks vs rahvastikuregister – Koit Meres (Statistikaamet)

Statistika kaardirakendus: ühistranspordi planeerimisest populaarsemate nimedeni – Ülle Valgma (Statistikaamet)

16.10–16.30Arutelu kokkuvõte – Mihkel Servinski

Päeva kokkuvõte – Diana Beltadze