Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon

Eesti ettevõtetest ligi kolmveerand on innovaatilised

Statistikablogi
Nele Saarelaid, Tiina Pärson

„Ettevõtete innovatsiooniuuring 2016–2018“ tulemuste põhjal olid 73% Eesti ettevõtetest innovaatilised. Innovaatiliseks loeti ettevõte, kes töötas uuringuperioodil välja kauba, teenuse või äriprotsessi, mis erines vähemalt ühe tunnuse poolest oluliselt varasemast tootest või protsessist.

Eesti ettevõtetest ligi kolmveerand on innovaatilised

Loe edasi

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Tänavu tähistasime Eesti taasiseseisvumise 28. aastapäeva. Et ligikaudu poole sellest ajast oleme olnud ka Euroopa Liidu liikmed, siis oli kohane teha ülevaade Eesti arengust Euroopa Liidus oldud aja jooksul.

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Loe edasi

Kulutused teadus- ja arendustegevusele mullu suurenesid

pressiteade nr 125

Eestis tehti 2017. aastal teadus- ja arendustegevusele kulutusi 304,3 miljoni euro eest, mida on 13% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse kulud liigiti, 2009–2017

Loe edasi

Eesti püsib teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse poolest Euroopa Liidu riikide keskmiste hulgas

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Eesti teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indikaator oli 2016. aastal 1,28, millega Eesti oli Euroopa Liidu riikidest 13. kohal. Eesti edestab küll suurel määral Leedut ja Lätit, kuid Soomele järele jõudmiseks on veel pikk tee käia.

Teadus- ja arendustegevusele tehtud kulutuste osatähtsus riigi SKP-s Euroopa Liidus, 2016

Loe edasi

Eesti ettevõtteist peaaegu pooled peavad end uuendusmeelseks

pressiteade nr 41

Ettevõtete innovatsiooniuuringu andmeil olid 2016. aastal 47,7% Eesti ettevõtteist uuenduslikud, teatab Statistikaamet. Aktiivsemad uuenduste elluviijad on tööstussektori ettevõtted.

Innovaatiliste ettevõtete osatähtsus tegevusvaldkonna ja suurusgrupi järgi, 2014–2016

Loe edasi

Kulutused teadus- ja arendustegevusele mullu vähenesid

pressiteade nr 128

Eestis tehti 2016. aastal teadus- ja arendustegevusele kulutusi 270,3 miljoni euro eest, mida on 11% vähem kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

<br>Teadus- ja arendustegevusele tehtud kulutuste osatähtsus SKP-s, 2008–2016

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 129)
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Teadus- ja arendustegevus on oma olemuselt loominguline tegevus, mida tehakse järjepidevalt ja mille eesmärk on suurendada teadmiste hulka, mille põhjal saab välja töötada uusi rakendusi. Seega ei puuduta teadus- ja arendustegevus ainult teaduse tegemist, vaid väga oluline osa on ka arendusel. Valdkond hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kulutused teadus- ja arendustegevusele mullu suurenesid

pressiteade nr 132

Eestis tehti 2015. aastal teadus- ja arendustegevusele 302,8 miljoni euro eest kulutusi, mis on 6% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Teadus- ja arendustegevuse kulutused, 2005–2015

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 377)
Rita Raudjärv, Tiina Pärson

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline tegevus, mis põhineb isiku loomevabadusel ja seab eesmärgiks teaduslikul teel uute teadmiste kogumise inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta ning saadud teadmiste rakendamise uute materjalide, toodete ja seadmete loomiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks. T&A hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad omavahel osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 50)

2014. aastal tehti Eestis teadus- ja arendustegevusele (T&A) kulutusi 286,7 miljoni euro eest, mida on 12% vähem kui 2013. aastal. T&A-le tehtud kulutused hakkasid tasapisi vähenema 2013. aastal. Aastatel 2010–2012 tehti Eesti õlitööstuses olulisi investeeringuid tehnoloogilisse arendusse, mis tõstis Eesti kogukulutused teadus- ja arendustegevusele varasemast märkimisväärselt kõrgemale tasemele. Tehase avamisega 2013. aastal hakkasid investeeringud vähenema ja selle järelmõju oli selgelt tunda ka 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi