Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

The Estonian Form of Globalization: Advantageous for Young Adults and Ethnic Estonians

Töö tegija: Jelena Helemäe (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring (ETU)
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi

The Labor Market Success of Ethnic Groups: the Reality and Perceived Perspectives

Töö tegija: Kristina Lindemann (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu-uuring (ETU) 1995-2007
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi

Ülevaade vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise võimalustest

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Siseministeeriumi tellimus
Valdkond: ajakasutus, tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ajakasutuse uuring 2010
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi

Youth Entry into the Labour Market and Early Career Outcomes

Töö tegija: Marge Unt (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Sotsiaaluuring (ESU)
Töö avaldamise aasta: 2011

Loe edasi

Technological Innovation and Productivity in Post-Transition Estonia: Econometric Evidence from Innovation Surveys

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: European Journal of Development Research, Vol. 20, Issue 2, pp. 240–261
Valdkond: innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: innovatsiooniuuringu andmed 1998–2002, 2002–2004
Töö avaldamise aasta: 2008

Loe edasi