Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte koolilõpetajate siirdumine tööturule

Töö tegija: Eesti Töötukassa
Töö alus: Eesti Töötukassa uurimistöö
Valdkond: tervis, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The Household Finance and Consumption Survey: methodological report for the second wave

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: Leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring (LEU) 2012
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The Household Finance and Consumption Survey: results from the second wave

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: Leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuring (LEU) 2012
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The labour market performance of young return migrants after the crisis in CEE countries: the case of Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised (Nr 98)
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuringu andmed 2007–2013, maksu- ja tolliameti sotsiaalmaksu andmed 2006–2012, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

The role of uncertainty for export survival: evidence from Estonia

Töö tegija: Tartu Ülikool
Töö alus: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna toimetised (Nr 97)
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubanduse andmed 1995–2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Trends and inequalities in mortality of noncommunicable disease. Case study for Estonia

Töö tegija: Tervise Arengu Instituut
Töö alus: TAI leping WHO Eesti esindusega
Valdkond: Tervis
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: REL2000, REL2011
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uurimistöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“, 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus, tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eesti ettevõtete uuendusmeelsus ja innovatsiooni toetamise võimalused

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: „Ettevõtete innovatsiooniuuring” 2006-2008, 2008-2010 ja 2012-2014
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2015

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga väljaanne „Eesti Konkurentsivõime Ülevaade“
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2015, uuringu peatükk „Tööturg“

Töö tegija: Ellu Saar; Jelena Helemäe (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Kultuuriministeeriumi tellitud lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring
Valdkond: tööturg, haridus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring (ETU) 1995-2009
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi