TEAN ja OSKAN

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Statistikaameti koostöös tehakse rahvusvahelist uuringut TEAN ja OSKAN. See on kõige laialdasem täiskasvanute oskuste uuring, mis eales tehtud.

01. augustil 2011 algas uuringu küsitlus, mille käigus küsitletakse 16–65-aastasi inimesi. Kutse küsitluses osaleda on juba saadetud või saadetakse kokku 13 000 inimesele üle Eesti. On väga oluline, et kõik kirja saanud inimesed leiaksid võimaluse osaleda, sest muidu jäävad uuringust välja ka tuhanded teised, keda nad esindavad. Küsimustiku täitjad saavad tänutäheks ka väikese kingituse — võimaluse tellida omal valikul ajakiri 2–18 kuuks.

Uuring toimub Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD ) tellimusel (Eesti on OECD liige alates 2011. aastast), uuringut koordineerib rahvusvaheline konsortsium, mida juhib Educational Testing Service USAst. Uuringus osaleb 25 (peamiselt OECD) riiki, sh Austraalia, Jaapan, Kanada, Korea, USA, Venemaa ja enamik Euroopa Liidu riike. Kokku osaleb uuringus üle 135 000 inimese.

Eestis pole varem täiskasvanute oskusi mõõdetud, küll aga on õpilastega tehtud samalaadne uuring PISA, kus Eestil olid väga head tulemused. Uuringu TEAN ja OSKAN tulemustest saame teada, millised on meie näitajad võrreldes teiste arenenud riikidega. Kõige tähtsam on aga info selle kohta, kus ja kuidas meie täiskasvanute oskused arenevad ning mil määral oleneb oskuste tase formaalsest kooliharidusest, hilisemast tööst, koolitustest ja kodusest keskkonnast.

Euroopa Liidu SotsiaalfondUuringu läbiviimist programmi „Piaac-Eesti“ raames rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Põhjalikumat teavet uuringu kohta saab veebilehelt http://www.hm.ee/piaac.

Video Youtube'is