Teenindus

Teenindus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 275)
Hille Vares

2014. aastal loodi veidi üle neljandiku Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindussektoris. Sektoris loodud lisandväärtus oli 2,9 miljardit eurot, mis on 2013. aasta tulemusest 8% ning 2010. aasta omast 45% suurem. Veidi üle veerandi sektori lisandväärtusest andsid info ja side tegevusala ettevõtted ning veidi üle viiendiku nii kinnisvara-, kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevusega kui ka haldus- ja abitegevustega ettevõtted.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindussektor Eestis ja mujal Euroopa Liidus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 74)
Jaanika Tiido

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 275)

2013. aastal loodi neljandik Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindusettevõtetes. Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2,7 miljardit eurot – 8% suurem kui 2012. aastal. 2009. aastaga võrreldes oli kasv 36%. Veerandi sektori lisandväärtusest andsid info- ja sideettevõtted ning pisut alla veerandi haldus- ja abitegevusega ettevõtted.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 269)
Hille Vares

2012. aastal loodi neljandik Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindusettevõtetes. Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2,5 miljardit eurot – 4% suurem kui 2011. aastal. Veidi üle veerandi lisandväärtusest andsid info- ja sideettevõtted. 2008. aastaga võrreldes oli teenindussektori lisandväärtus 2012. aastal 15% suurem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 265)
Hille Vares

2011. aastal loodi veidi üle neljandiku Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindusettevõtetes. Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2011. aastal üle 2,4 miljardi euro – viiendiku võrra suurem kui aasta varem. 2007. aastaga võrreldes on teenindussektori lisandväärtus kasvanud 17%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 267)
Kristi King

Peatükis on käsitletud teenindusettevõtete 2006.–2010. aasta statistikat. Ülevaade on antud järgmiste teenindussektori tegevusalade kohta: info ja side; kinnisvaraalane tegevus; kutse-, teadusja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused.

Väljaande kaas

Loe edasi

Äriteenindus

Ettevõtlus Eestis. Business in Estonia (lk 54)

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 271)
Kristi King

Peatükis on käsitletud teenindusettevõtete statistikat 2005.–2009. aasta kohta. Ülevaade on antud järgmiste teenindustegevusalade kohta: info ja side; kinnisvaraalane tegevus; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

Ettevõtlus. Business (lk 111)

Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2009. aastal kõigi ettevõtete lisandväärtusest 27% ehk ligi 2 miljardit eurot. Vaatamata sellele, et lisandväärtus vähenes aastaga ligi kümnendiku võrra, on teeninduse osatähtsus kasvanud ja seda eelkõige tööstuse ja kaubanduse arvelt. Võrreldes 2005. aastaga on teenindussektori osatähtsus kasvanud 5 protsendipunkti.

Väljaande kaas

Loe edasi