Transport

Transport (ladina trans ('üle') ja portare ('kandma')) on inimeste ja kaupade liigutamine ning signaalide ja informatsiooni edastamine ühest kohast teise. Maailm ilma igapäevaste liikumisvõimalusteta on muutunud kujuteldamatuks. Transport majandusharuna avaldab suurt mõju peagu kõigile ülejäänud majandusharudele ja teenindussektorile ning samal ajal mõjutavad need tegevusalad tugevasti transporti. Eesti transpordisektorit mõjutab seejuures nii kohalik kui ka teiste riikide majanduslik olukord.

Loe edasi

Kolmel inimesel neljast on ühistransport hästi kättesaadav nii linnas kui ka maal

Statistikablogi
Helerin Äär

Statistikaameti andmetel on ühistransport hästi kättesaadav 76%-le Eesti elanikest. Seejuures ei erine oluliselt linna -ja maapiirkondade olukord – linnalistes piirkondades on hea kättesaadavus ühistranspordile 76%-l ja maapiirkondades 75%-l elanikest. 100% ehk kõigil elanikel on hea ühistranspordi kättesaadavus koguni 610-s asustusüksuses.

Kolmel inimesel neljast on ühistransport hästi kättesaadav nii linnas kui ka maal

Loe edasi

Autostumisest Eestis ja Euroopas – luksusesemest on saanud igapäevane tarbeese

Statistikablogi
Märt Leesment

Sõiduauto oli kunagi luksusese, praeguseks on ta korraga nii tarbeese kui ka asendamatu neljarattaline pereliige. Autovaba päeva eel uurib Statistikaamet põgusalt autostumist ning sellega seotud nähtuseid Eestis ning Euroopas.

Autostumisest Eestis

Loe edasi

Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 54)
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu suurenes nii reisiliiklus kui ka kaubavedu sadamate kaudu

pressiteade nr 32

Eesti sadamates teenindatud sõitjate arv suurenes 2017. aastal varasema aastaga võrreldes rahvusvahelistel vedudel 3%, riigisisestel vedudel 7% ning sadamate kaubamaht tonnides kasvas 3%, teatab Statistikaamet.

Sõitjate ja kaupade vedu sadamate kaudu, 2010‒2017

Loe edasi

Sõitjaid veeti sama palju kui aasta tagasi

pressiteade nr 28

Eesti veondusettevõtted teenindasid 2017. aastal sama palju sõitjaid kui aasta varem ning kaubavedu tonnides vähenes maanteel, kuid suurenes raudteel, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

EV100: sadamate ja raudteede kaubamaht mullu ning sajand tagasi

Statistikablogi
Piret Pukk

Statistikaameti andmetel veeti 2017. aastal raudteed pidi 27,3 miljonit tonni ja Eesti sadamate kaudu ligi 34,8 miljonit tonni kaupa ehk rohkem kui 2016. aastal. Ligi 100 aastat tagasi oli nii raudtee kui ka sadamate kaubaveo maht umbes miljon tonni aastas.

Transiit 1920–1924

Loe edasi

Transport

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 114)
Piret Pukk, Rita Raudjärv

Artiklis antakse ülevaade Eesti transporditaristust, registreeritud sõidukitest ja vaadeldakse eri transpordiliikide osatähtsust ning tulemusi sõitjate- ja kaubaveos. Samuti antakse ülevaade Eestis toimunud liiklusõnnetustest.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu vähenes nii sõitjate- kui ka kaubavedu

pressiteade nr 51

Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arv vähenes 2016. aastal varasema aastaga võrreldes 3% ning kaubavedu tonnides vähenes 1%, teatab Statistikaamet. Sõitjaid oli rohkem merel ja raudteel, kuid vähem maanteel ja õhus. Kaubavedu maanteel suurenes, kuid raudteel vähenes.

Loe edasi

Reisiliiklus sadamate kaudu mullu kasvas, kaubavedu aga vähenes

pressiteade nr 33

Eesti sadamates teenindatud sõitjate arv kasvas 2016. aastal varasema aastaga võrreldes rahvusvahelistel vedudel 4%, kuid sadamate kaubamaht tonnides vähenes 4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Transport

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 337)
Piret Pukk

Transpordisüsteemi kõige olulisem osa on teedevõrk. Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed jagunevad riigimaanteedeks, kohalike omavalitsuste teedeks ja metsateedeks. Eestis on 2015. aasta lõpu seisuga 16 597 km riigimaanteid, millest põhi- ja tugimaanteid 4014 km ning kõrvalmaanteid 12 484 km. 75% riigimaanteedest on kattega. Eesti raudteede kogupikkus on 2146 km, millest 918 km on peateed avalikul raudteel ja 132 km raudteedest on elektrifitseeritud.

Väljaande kaas

Loe edasi