Turismi uuring

Mis uuring see on?

Turismi uuringu eesmärk on koguda infot Eesti elanike reisimise kohta. Turismisektor hõlmab olulise osa riigi majandusest ning on tähtis nii tööhõive kui ka sotsiaalse ja kultuurilise lõimimise seisukohast. Et planeerida tegevusi riigi konkurentsivõime tugevdamiseks, on vaja adekvaatset statistikat reiside, turistide, reisikulutuste ning turismist majandusele tuleneva kasu kohta. Tehakse isiku-uuringut, kuid andmeid kogutakse ka turismisektori ettevõtetelt, et analüüsida turismiteenuste pakkumist ja nõudlust nende järele. Nii sise- kui ka välisreiside kohta küsitakse järgmist: reisi eesmärk, reisikorraldus, kasutatud transpordiliigid ning reisil tehtud kulutused.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Turismi uuringu valim on isikupõhine ning võetakse juhuvaliku teel rahvastikuregistrist. Kui olete sattunud valimisse, siis Teie nime ja aadressi teavad vaid küsitleja ja küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab kõigi vastajate andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Turismi uuringus osalemine on vabatahtlik. Et Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, loodame inimeste kodanikukohusele – riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Iga inimese olukord ja elutee on kordumatu, seetõttu ei saa keegi teine uuringusse sattunut asendada. Isikul on õigus uuringus osalemisest keelduda, ent sel juhul läheb tervikpildist üks kild lootusetult kaotsi. Küsitluses osaledes annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavaid otsuseid tehes tugineda tõesele ja usaldusväärsele teabele.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Turismi uuringu kogutud andmeid kasutatakse reiside analüüsimiseks ning turismisektori olukorra hindamiseks. Need andmed võimaldavad tuvastada probleeme ja kavandada tegevusi nende lahendamiseks. Turismi uuringu põhist statistikat avaldab Statistikaamet üldistatult statistika andmebaasis ning seda kasutatakse mitmetes analüüsides.

Veebi pilootuuringu kinkekaartide võitjad selgunud

Kõigi vastanute vahel, kes täitsid korrektselt veebis oleva pilootuuringu, loositi välja kümme 10-eurost COOPi kinkekaarti.

Kinkekaardid võitsid Siret Vettik, Kaido Villems, Sille Tiitsmaa, Hannes Kadak, Levia Merdik, Erih Sommermann, Vello Luide, Andrei Ivahnenko, Ulvi Küttim, Thea Toomla.

Kinkekaartide võitjatega võtab Statistikaamet ühendust.

Kontaktisik

Jaanika Ait
juhtivanalüütik
sotsiaalstatistika ja analüüsi osakond
Statistikaamet
tel 625 9392
jaanika dot ait at stat dot ee