Turvalisuse prooviuuring

Mis uuring see on?

Turvalisuse uuring on küsitlus, millega Statistikaamet kogub andmeid Eesti elanike elutingimuste, heaolu ja turvalisuse kohta. Inimestelt saadav vahetu teave on kõige tõepärasem. Uuring korraldatakse enamikus Euroopa Liidu riikides samal ajal, et tagada andmete omavaheline võrreldavus.

Praegu on tegemist suurema uuringu ettevalmistava etapi ehk prooviuuringuga, mille käigus küsitletakse 1000 vähemalt 18-aastast inimest telefoni teel, silmast silma või veebis.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Euroopa sotsiaaluuringu valim moodustatakse rahvastikuregistri alusel isikupõhise juhuvalikuga. Kui olete sattunud valimisse, siis teavad Teie nime ja aadressi vaid küsitleja ning küsitlusjuht. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult, kellegi andmeid eraldi ei vaadelda. Statistikaamet tagab vastajate kõigi andmete kaitstuse riikliku statistika seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Statistikaamet on ainus riigiuuringute korraldaja, seega loodame inimeste kodanikukohusele: riik peab aitama oma elanikke ja elanikud riiki. Teie vastused aitavad üleeuroopalise tähtsusega uuringut teha ka tulevikus. Teie vastused esindavad ka kõigi teiste Teiega sarnaste sotsiaal-demograafiliste tunnustega Eesti inimeste arvamust, seega on Teie osalemine väga tähtis, sest rahvusvaheliste reeglite järgi ei tohi mitte keegi Teid asendada. Selleks et Eesti uuringu tulemused oleksid rahvusvaheliselt usaldusväärsed, on väga oluline kõigi valimisse sattunud inimeste osalemine. Oleme Teile koostöö eest väga tänulikud.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Prooviuuringu andmeid kasutatakse eelkõige küsimustiku ja uuringumetoodika parandamiseks. Peale selle kontrollitakse, kas esitatavad küsimused lubavad arvutada riikliku tähtsusega näitajaid.

Telefoni- ja veebiuuringu kinkekaartide võitjad selgunud

Kõigi vastanute vahel, kes täitsid korrektselt uuringu veebiankeedi ning vastasid küsimustele telefoni teel, loositi välja nelikümmend 10-eurost COOPi kinkekaarti. Kinkekaardid võitsid Kerli Kollom, Martin Madisson, Merike Metsavas, Laimute Lindström, Arkadi Katšan, Leelo Lehiste, Mario Prokuda, Madis Tähtsalu, Dmitri Kurganov, Meris Tammik, Leili Otti, Helen Tilgor, Riina Rannamaa, Maimo Nöps. Helen Kirt, Ülle Moon, Julia Ruus. Kinkekaartide võitjatega võtab Statistikaamet ühendust. Kui Te ei soovinud, et Teie nime avaldatakse, siis seda siin nimekirjas ei ole aga võidu korral võtab Statistikaamet Teiega ühendust.