Uuendatud andmed tööturu kiirstatistikas

Statistikaamet

Täna uuendasime tööturu kiirstatistikat eelmise nädala (30.03–05.04) andmetega ja sellest lähtuvalt ka kõiki jooniseid.

Uuendatud andmed tööturu kriisistatistikas

Statistikaamet avaldab alates aprillist kiirstatistikat siinsel tööturul toimuva kohta, kuna koroonaviirusega kaasnenud majanduskriisi mõjud tööturule on ilmnenud ka Eestis. Interaktiivsetel joonistel anname töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaate Eesti tööturu hetkeolukorrast. Näitame, kuidas on nädalaga muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju on neid lõpetatud, peatatud või alustatud. Tööturu kiirstatistikat värskendame statistikaameti kodulehel www.stat.ee/tooturu-kiirstatistika uute andmete saabumisel igal nädalal.