eSTAT uueneb 2018. aastal

Statistikaameti andmekogumiskanal eSTAT on kasutusel olnud alates aastast 2006. See oli omal ajal üks innovaatilisemaid süsteeme. Praeguseks on eSTAT ajale jalgu jäänud. Paljude kasutajate soovidele vastu tulles uuenes 2018. aasta juunis eSTATi kasutajaliides. Andmete esitamine muutus lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks. eSTATi uus disain on loodud koostöös disainiagentuuriga Velvet.

Põnev koostöö kasutajatega

Kasutajauuringute abil defineeriti eSTATi kasutajate profiilid ja tehti sihtrühmade esindajatega 1–2-tunnised intervjuud, millega tuvastati olulisemad probleemid ja kitsaskohad praeguses keskkonnas. Samuti sooviti teada, mis on põhilised kasutamist segavad piirangud ja millised on soovitused edasisteks arendusteks. Sihtrühmad kasutavad eSTATi eri eesmärkidel ja sellest lähtuvalt on neil ka erinevad soovid ja ootused selle toimimise suhtes. Koostöös kasutajatega kirjeldati ära põhilised kasutajate teekonnad kasutajaliideses.

Sihtrühmad jaotati kasutaja tausta ja esindatava organisatsiooni tüübi järgi. Need on:

 1. Raamatupidamisfirmad, kelle töötajad sisestavad andmed eSTATi oma klientide nimel;
 2. Suure ettevõtte (vähemalt 50 töötajat) raamatupidajad;
 3. Keskmise ettevõtte (vähemalt 20 töötajat) raamatupidajad;
 4. Mikroettevõtte (1–2 töötajat) raamatupidajad;
 5. KOV-i või riigiameti raamatupidaja või andmeid esitav ametnik;
 6. Tolliagentuuri andmeid esitav töötaja;
 7. Erilise andmeesitamiskohustusega ettevõte.

Analüüsi tulemusel valmis prototüüp. Prototüüpi katsetati kasutajate peal ja selleks kasutati katseülesandeid ning silmade liikumist tuvastavat tehnoloogiat. Uus eSTATi disain lähtub põhimõttest, et õppimiskõver olgu võimalikult väike.

Põhilised muudatused

 • On võimalik lihtsalt aru saada, millisel kuupäeval ja millised küsimustikud tuleb esitada. Nimekiri kuvatakse ajalises järjestuses ja visualiseerimisel kasutatakse ka kalendrit.
 • Lihtsustatud on kontaktandmete haldamise moodulit.
 • Uuenenud on teadete kuvamine. Kui siiani tulid meeldetuletused e-posti aadressile, siis uues süsteemis on need näha ka teadetena.
 • Küsimustikus liikumine on intuitiivsem, on aru saada, mida ja millisesse lahtrisse on vaja sisestada ning kuidas küsimustike andmeid kontrollida.
 • Vigade kuvamine on muudetud loogilisemaks ja selgemaks.
 • Indikaatori järgi kuvatakse, millises tabelis ja veerus või real on viga.
 • Veateate ja küsimustiku vahel saab mugavalt liikuda.

Uue disaini tutvustus

Juunisse on planeeritud eSTATi uut disaini tutvustavad üritused. 

Koos eSTATiga uueneb ka süsteemi kasutusjuhend. Andmeesitajaid aitab meelsasti ka Statistikaameti klienditugi. E-post klienditugi at stat dot ee, telefon 625 9100.