Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Mais kahanes kaupade eksport veerandi võrra

pressiteade nr 84

Statistikaameti andmetel vähenes mais kaupade eksport võrreldes 2019. aasta sama kuuga 25% ja import 24%. Võrreldes aprilliga kahanes eksport 2% ja import jäi samale tasemele.

Loe edasi

Teenuste väliskaubanduses eelistame põhjanaabreid

Statistikablogi
Rita Medžyte

Geograafiliselt ja ajalooliselt on riikide peamised väliskaubanduspartnerid olnud ikka naaberriigid ja siin pole erand ka Eesti. Selle aasta esimeses kvartalis eksportisime oma teenuseid Euroopasse 83% ja importisime sealsetest riikidest lausa 87%. Oodatult on meie peamiseks partnerriigiks Soome.

Teenuste import Soomest ettevõtte tegevusala järgi

Loe edasi

Statistikaameti väliskaubanduse rakendus sai aastaseks! Vaata videot!

artikkel
Statistikaamet

Eelmise aasta juunis tulime välja unikaalse rakendusega, mis esitleb värskeid väliskaubanduse andmeid atraktiivselt ja graafiliselt. Meie projektijuht Karl Annus räägib rakenduse sünnipäeva puhul järgnevas videos, millist infot on võimalik rakendusest leida:

Saatjariigid

Loe edasi

Kaubavahetus kahanes viimati nii palju 11 aastat tagasi

pressiteade nr 73

Statistikaameti andmetel vähenes aprillis kaupade eksport võrreldes 2019. aasta sama kuuga 17% ja import 22%. Impordi suurem vähenemine tasakaalustas kaubavahetuse bilanssi.

Loe edasi

Viga andmetes viis kütusega seotud eksliku info levikuni

artikkel
Statistikaamet

Statistikaameti väliskaubanduse andmetesse sattus viga seoses eksliku info esitamisega andmeesitaja poolt. Andmete kontrollimisel selgus, et Eestisse ei imporditud selle aasta esimeses kvartalis tavapärasest suuremas koguses bensiin 95-t.

Viga andmetes viis kütusega seotud eksliku info levikuni

Loe edasi

Märtsis kahanes enim mehaaniliste masinate eksport

pressiteade nr 58

Statistikaameti andmetel vähenes märtsis kaupade eksport võrreldes 2019. aasta märtsiga 1% ja import 2%. Võrreldes 2019. aasta I kvartaliga vähenes eksport 3% ja import 4%. Kvartali kaubavahetust mõjutas kõige enam elektriseadmete ja mineraalsete toodete ekspordi ja impordi vähenemine.

Loe edasi

Kuhu liiguvad Eesti päritolu kaubad

Statistikablogi
Evelin Puura

Seoses eriolukorraga kutsuvad paljud Eesti ettevõtted tarbima kodumaist kaupa ja toetama siinset ettevõtlust. Lähikuudel selgub, kas ja kui palju mõjutab kriisisituatsioon meie omatoodete eksporti. Millised on peamised kaubad, mida välismaale müüakse ja millised riigid veel maailmas eelistavad eestimaist?

Kuhu liiguvad Eesti päritolu kaubad

Loe edasi

Kaupade eksport vähenes veebruaris 6%

pressiteade nr 46

Statistikaameti andmetel vähenes veebruaris kaupade eksport võrreldes 2019. aasta veebruariga 6% ja import 2%. Kõige enam vähenes nii eksport kui ka import Euroopa Liidu väliste riikidega.

Loe edasi

Milline kaubanduspartner on Eestile olnud Suurbritannia?

Statistikablogi
Rainer Randmeri, Evelin Puura

Kahel viimasel aastal on hoogustunud teenuste väliskaubandus Eesti ja Suurbritannia vahel, kaupade vahetus on aga vähenenud.

Milline kaubanduspartner on Eestile olnud Suurbritannia?

Loe edasi

Jaanuaris vähenes import rohkem kui eksport

pressiteade nr 29

Statistikaameti andmete kohaselt vähenes jaanuaris kaupade eksport 2019. aasta jaanuariga võrreldes 1% ja import 9%. Ekspordi vähenemist kompenseeris põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning eriti teraviljade ekspordi suurenemine.

Loe edasi