Väliskaubandusstatistika tellimine

Andmed üldkaubandussüsteemi järgi on kättesaadavad alates 1993. aastast ja põhikaubandussüsteemi järgi alates 1995. aastast. Andmed kajastavad eksport- ja importkauba kogust ja maksumust.

Tellida saab kindla kaubagrupi

  • Ekspordi ja impordi üldandmed, üks kaubakood ja üks periood — 5 eurot, kiirteenusena 10 eurot (kiirteenuse puhul kaubakoodide hulk tellimuses kuni 20);
  • Ekspordi ja impordi andmed riigiti, üks kaubakood ja üks periood — 10 eurot, kiirteenusena 20 eurot (kiirteenuse puhul kaubakoodide hulk tellimuses kuni 20).

Kaupade klassifitseerimisel on aluseks kombineeritud nomenklatuuri (KN) kaubakoodid.


Nõutud teave on tähistatud tärniga (*).

Tellija andmed

(täita juhul, kui soovite arvet teisel postiaadressil või e-postiga)


Soovin tellida informatsiooni väliskaubanduse kohta*
Impordistatistikat soovin tellida
Täita juhul kui soovite informatsiooni riikide kaupa.
Koodid*
Tellimuse liik*
Vastust soovin saada*
Maksan*

Tellimustöid ei käibemaksustata.

Lisainfo

tel: 625 9300
e-post: stat at stat dot ee

Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.