Väliskülastajate uuring

Mis uuring see on?

Väliskülastajate uuringut korraldatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Statistikaameti koostööna iga-aastaselt alates 2014. aastast. Uuringu eesmärk on saada teavet Eesti väliskülastajate struktuuri kohta. Küsitluse käigus kogutakse andmeid väliskülastaja alalise elukoha riigi, soo, vanuse, külastuse eesmärgi, reisil tehtud kulutuste, reisil külastatud kohtade, majutuse jms kohta.

Kuidas sellesse uuringusse satutakse?

Väliskülastajate uuringus küsitletakse silmast-silma intervjuuna riigist lahkuvaid välisriikide residente, kes on vähemalt 15-aastased. Uuringut viiakse läbi kaks korda aastas: suveperioodil juulis-augustis ning talveperioodil novembris-detsembris. Peamised küsitluskohad asuvad Eesti põhja-, ida- ja lõunapiiril.

2017. aastal toimub suvine küsitlus 17. juulist 13. augustini ning talvine 1. novembrist 17. detsembrini. Küsitluskohtadeks on: Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Tallinna Bussijaam, Balti jaam, Tartu AHHAA teaduskeskus ning Narva, Koidula, Luhamaa, Ikla ja Valga (endised) piiriületuspunktid.

Milleks kogutud andmeid kasutatakse?

Väliskülastajate uuring on regulaarse majutusstatistika kõrval oluliseks sisendiks Eesti turismisektori arendamisel. Uuring annab lisateavet reisi eesmärkide, väliskülastajate käitumise ja eelistuste kohta, mis ei ole kaetud turismiettevõtetelt kogutava väliskülastajate ööbimisstatistikaga. Lisaks võimaldab küsitlus koguda infot nende väliskülastajate kohta, kes Eestis ei ööbi (ühepäevakülastajad) või majutusettevõtetelt kogutavast statistikast välja jäävad (nt tasuta majutus, külaliskorterid, tuttavate või sugulaste pool ööbimine). Sarnast uuringut korraldatakse ka paljudes teistes riikides nt turismitulude hindamiseks, turismivoogude planeerimiseks ning strateegiliste otsuste tegemiseks.

Varasemate aastate uuringutulemustega saab tutvuda Statistikaameti kodulehel rubriigis „Turism, majutus ja toitlustus“.