Väljaanded

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. I. Faktiline ja alaline rahvastik, rahvastiku paiknemine, soo- ja vanuskoosseis. 2000 Population and Housing Census. I. Population de facto and Usually Resident Population, Location of the Population, Population by Sex and Age Structure

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. II. Kodakondsus, rahvus, emakeel ja võõrkeelte valdamine. 2000. Population and Housing Census. II. Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign Languages