Väljaanded

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. III. Sünnikoht ja ränne. 2000 Population an Housing Census. III. Place of Birth and Migration

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IV. Haridus. Usk. 2000 Population and Housing Census. IV. Education Completed. Religion

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. V. Perekonnaseis ja sündimus. 2000 Population and Housing Census. V. Marital Status and Fertility

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VI. Leibkond. 2000 Population and Housing Census. VI. Household

2001. aasta põllumajandusloendus. I. Üldandmed. Taimekasvatus ja loomakasvatus. 2001 Agricultural Census. I. General Data. Crop Production and Livestock

2001. aasta põllumajandusloendus. II. Põllumajandusmasinad ja -seadmed. Hoidlad. Loomakasvatushooned. 2001 Agricultural Census. II. Agricultural Machinery and Equipment. Storages. Animal Husbandry Facilities