Väljaanded

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VII. Perekond. Pikaajaline haigus või puue. 2000 Population and Housing Census. VII. Family. Long-term Illness or Disability

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VIII. Elatusallikad. Tööalane ja sotsiaal-majanduslik staatus. 2000 Population and Housing Census. VIII. Sources of Subsistence. Employment and Socio-economic Status

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IX. Majanduslikult aktiivne rahvastik. 2000 Population and Housing Census. IX. Economically Active Population

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. X. Eluruumid ja eluruumidega hooned. 2000 Population and Housing Census. X. Dwellings and Buildings Containing Dwellings

2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. XI. Elamistingimused. 2000 Population and Housing Census. XI. Living Conditions

2001. aasta põllumajandusloendus. III. Majapidamiste tööjõud. Sissetulekud. 2001 Agricultural Census. III. Labour Force. Income of Holdings

2001. aasta põllumajandusloendus. IV. Metsamajandus. Kalandus. 2001 Agricultural Census. IV. Forestry. Fishing

Kevadkülvipinnad 2003

Sügispõllutööd 2002