2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. I. Faktiline ja alaline rahvastik, rahvastiku paiknemine, soo- ja vanuskoosseis. 2000 Population and Housing Census. I. Population de facto and Usually Resident Population, Location of the Population, Population by Sex and Age Structure  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-201-X

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 279 lk
Ilmus: 28.09.2001

E-väljaande failid