2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. II. Kodakondsus, rahvus, emakeel ja võõrkeelte valdamine. 2000. Population and Housing Census. II. Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign Languages  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-202-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 353 lk
Ilmus: 18.12.2001

E-väljaande failid