2001. aasta põllumajandusloendus. I. Üldandmed. Taimekasvatus ja loomakasvatus. 2001 Agricultural Census. I. General Data. Crop Production and Livestock  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-239-7

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 174 lk
Ilmus: 28.06.2002

E-väljaande failid