2001. aasta põllumajandusloendus. II. Põllumajandusmasinad ja -seadmed. Hoidlad. Loomakasvatushooned. 2001 Agricultural Census. II. Agricultural Machinery and Equipment. Storages. Animal Husbandry Facilities  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-240-0

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 156 lk
Ilmus: 23.12.2002

E-väljaande failid