2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IX. Majanduslikult aktiivne rahvastik. 2000 Population and Housing Census. IX. Economically Active Population  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-260-5

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 360 lk
Ilmus: 17.06.2003

Elektrooniline kogumik esitab 2000. aasta rahvaloenduse tulemusi rahvastiku majandusliku aktiivsuse, töötava rahvastiku ameti- ja tegevusalade ning töönädala pikkuse kohta Eestis tervikuna ja haldusüksuste kaupa. Võrdlused 1989. aasta rahvaloendusega. Lisatud on metoodika selgitused. Informatsioon on antud ülevaate, tabelite, diagrammide ja teemakaartidena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid