2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VII. Perekond. Pikaajaline haigus või puue. 2000 Population and Housing Census. VII. Family. Long-term Illness or Disability  (e-väljaanne)

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 308 lk
Ilmus: 13.05.2003

E-väljaande failid