2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VIII. Elatusallikad. Tööalane ja sotsiaal-majanduslik staatus. 2000 Population and Housing Census. VIII. Sources of Subsistence. Employment and Socio-economic Status  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-259-1

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 340 lk
Ilmus: 13.05.2003

E-väljaande failid