2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. X. Eluruumid ja eluruumidega hooned. 2000 Population and Housing Census. X. Dwellings and Buildings Containing Dwellings  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-261-3

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 368 lk
Ilmus: 19.09.2003

Elektrooniline kogumik esitab 2000. aasta rahvaloenduse tulemusi tavaeluruumide ja tavaeluruumidega hoonete liigi, arvu, pinna ja ehitusaja kohta Eestis tervikuna ja haldusüksuste kaupa. Lisatud on metoodika selgitused. Informatsioon on antud ülevaate, tabelite, diagrammide ja teemakaartidena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid