Kevadkülvipinnad 2006  (e-väljaanne)

ISSN 1406-1678
ISBN 9985-74-390-3

Eesti keeles
Formaat A4. 5 lk
Ilmus: 28.07.2006

Elektrooniline kogumik esitab 2006. aasta saagiks kasvatatavate põllukultuuride kasvupinna andmeid. Põllumajanduslike majapidamiste andmed on maakonniti. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Info on esitatud lühiülevaate, diagrammide ja tabelitena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid