Säästva arengu näitajad. Indicators of Sustainable Development  (e-väljaanne)

ISBN 9985-74-368-7

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 142 lk
Ilmus: 28.03.2006

Analüütiline kogumik pakub Eesti kohta üle 60 sotsiaal-, keskkonna-, majandus- ja institutsionaalse näitaja järgmistes valdkondades: õiglus, tervis, haridus, eluolu, turvalisus, heaolu, atmosfäär, maakasutus, rannaalad, magevesi, bioloogiline mitmekesisus, majanduse struktuur, tarbimise ja tootmise struktuur, keskkonnamajandus, institutsiooniline suutlikkus. Võrdluseks on toodud ka teiste riikide ja Euroopa Liidu andmeid. Näitajad vastavad Euroopa Liidu statistikaameti ja ÜRO Säästva Arengu Komisjoni näitajate loendile. Värskeimad andmed on 2003. või 2004. aasta kohta. Võimaluse korral on andmed esitatud ka Eesti piirkonniti. Lisatud on näitajate definitsioonid ja kommentaarid. Informatsioon on antud ülevaadete, tabelite, diagrammide ja teemakaartidena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid