Kevadkülvipinnad 2007  (e-väljaanne)

ISSN 1406-1678
ISBN 978-9985-74-420-8

Eesti keeles
Formaat A4. 5 lk
Ilmus: 30.07.2007

Elektrooniline kogumik esitab 2007. aasta saagiks kasvatatavate põllukultuuride kasvupinna andmeid. Põllumajanduslike majapidamiste andmed on maakonniti. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Info on esitatud lühiülevaate, diagrammide ja tabelitena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid