Loomakasvatus 1/07  (e-väljaanne)

ISSN 1406-1651

Eesti keeles
Formaat A4. 10 lk
Ilmus: 26.04.2007

Elektrooniline kvartalibülletään esitab loomade arvu, loomakasvatussaaduste toodangu ning liha- ja piimatööstusettevõtete kokkuostetud loomade ja piima andmeid 2007. aasta kvartalite kohta. Loomade arv ja loomakasvatussaaduste toodang on maakonniti. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Info on antud lühiülevaate, diagrammide ja tabelitena. 2007. aasta I kvartali andmed avaldatakse aprillis, II kvartali andmed juulis, III kvartali andmed oktoobris ja IV kvartali andmed veebruaris 2008. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

E-väljaande failid