Keskkond arvudes. 2007. Environment in Figures 

ISSN 1406-1562
ISBN 978-9985-74-440-6

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 44 lk
Ilmus: 31.10.2008

Taskuteatmik pakub valimiku statistikat inimtegevuse keskkonnamõjust (saasteainete emissioon, loodusressursside kasutus jms), keskkonna seisundist (sademete happelisus, õhu saastatus jms) ning keskkonnaprobleemide lahendamiseks võetud meetmetest (kulutused saaste kontrollile ja ärahoidmisele jms). Vaadeldakse 2007. aasta andmeid võrdluses varasematega. Info on esitatud tabelite ja diagrammidena. Mõeldud kõigile keskkonnahuvilistele.

Vaata väljaannet