Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures 

ISSN 1406-8214
ISBN 978-9985-74-438-3

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 188 lk
Ilmus: 28.11.2008

Piirkondliku statistika analüütiline kogumik vaatleb omavalitsuslike linnade ja valdade arengut. Kogumik analüüsib aktuaalsemaid probleeme ning esitab võrdlusandmeid paljude näitajate põhjal omavalitsusüksuse tasandil. Andmete tõlgendamist hõlbustab metoodika ja andmeallikate kirjeldus. Infot esitatakse diagrammide, teemakaartide ja tabelina. Mõeldud kõigile piirkondlikust arengust huvitatuile.

Vaata väljaannet