Maakonnad arvudes. 2003-2007. Counties in Figures 

ISSN 1406-2828
ISBN 978-9985-74-436-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 196 lk
Ilmus: 29.08.2008

Piirkondliku statistika analüütiline kogumik koosneb trükisest ja CD-ROMist. Trükis esitab maakondade arengut Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkidest lähtudes. Maakondi on võrreldud omavahel ka teemakaartide abil, mõnda valdkonda on käsitletud põhjalikumalt. Igale Eesti maakonnale, Tallinnale ja kogu Eestile on pühendatud viie aasta sotsiaal-majanduslikku arengut kajastav peatükk, mis põhiliselt koosneb tabeli kujul esitatud infost. Maakondi iseloomustab ühesugune näitajatevalik: pindala, haldusjaotus, mitmesugused rahvastikku, haridust, tervishoidu, kuritegevust, tööhõivet, elanike sissetulekut ja kulutusi, ettevõtlust, maafondi, keskkonda jms iseloomustavad näitajad.CD-ROM sisaldab maakondade arengut iseloomustavate põhinäitajate aegridu, Baltimaade võrdlusandmeid, regionaalarengut käsitlevate artiklite arhiivi ja valikut Statistikaametis tehtud kaartidest. Mõeldud kõigile piirkondlikust arengust huvitatuile.

Vaata väljaannet